Må han som är fridens herre skänka er sin frid, alltid och på alla sätt. Herren är med er alla.