Eller Laken som såldes två gånger.
Förr när jag växte upp, var Ottsjön full av Lakar, som ogillades av fiskare och bybor. Man fick därför 3 kr, per lake. Som man fick ta ut hos fiskuppsyningsmannen, Erik Ast gåla. Vi barn fick ju en bra möjligheter till förtjänst.

Vilken vi utnyttjade flitigt. Men Erik Ast i gåla var ibland på tura (överförfriskad). Till stor glädje för oss affärsmän. Då gick vi in med kassen lake, han vägde, öppnade lådan med pengarna, utbetalade 3 kr, Gud! Vad rik man var.

Strax efteråt hängde han ut fisken på ett staket, varpå vi snabbt
var dit och hämtade fisken, la dom i påsarna igen. Och stövlade in till Erik, Jo, en Algot och David var ju och fiskade också, sa vi. Och han vägde, öppnade lådan, pengarna betalades ut….Men en tredje gång vågade inte Tobbe… Vi var väl en tio,elva år?…….