Ahmet özhan – inleyen bir nayım

İnleyen Bir Nayım

Derd-i isyana müptelâyım Yâ Resûlallâh

Kapında bir bahtı karayım Yâ Resûlallâh

Umardım hep cemâl-i pâkinden teceİlîler,

Bak şimdi; firaka sezayım Yâ Resûlallâh

İnlerken nây-ı kalbim ümîd-i feyzinîı; dâim,

Cürmümle o demde cüdayım Yâ Resûlallâh

Saçılır iklİm-i pâkinden âleme rahmet,

Ben neden kuruyup solayım Yâ Resîlallâh

Ne şevkti tüterken bûyun herdem seherlerde,

Ya şimdi, inleyen bir nâyım Ya Resûiallâh

Kabul kıl mücrimi, kovma kapmdan ne olur

Kovarsan kime sızlanayım Yâ Resülaüâh

Yanmışım isyanla, yakma hicranla Ey Nebî

Bittim billahi; pür şekvayım Yâ ResBIallâh

Günah bana yaraşmaz, doğru… Af sanin sânın

Sen varken kime dert yanayım Yâ Resûlallâh

Previous Post
Next Post
Nu bloggar hon