Allt verkar blir hårdare i Sverige, vart är vi på väg? Hot har blivit vardag, ska vi behöva höra hot varje dag för du/ni utför ett jobb? Varför hatar vi så mycket idag? Har vi glömt medmänsklighet? Tror vi att hat och hot är normen idag? Det verkar så!

Hur uppfostrar vi våra unga? Verkar som vi har en förlorad generation som tror allt är dukat och klart och aldrig fått ett NEJ! Varför har det blivit så? Som tror allt är på silverfat i livet. vi som är i min ålder vet: Att livet är både gott och ont, man måste genomlida allt för att leva.

Dags att ändra våra attityder! innan det är försent!