Det var i en annan tid, en trädgårds affär i kvarteret. Där såldes blommor så vackra att du måste hämta andan. En dag stod en lite pojke där och tittade storögt. De anställda frågade: Var bor du? Han svarade: På andra sidan gatan och jag väntar på mamma. Dom lät pojken vara och gick runt bland blommorna.

Det upprepade sig vecka efter vecka, dom vande sig med den lille pojken som tog en promenad bland blommorna. Men en dag stod han där i pyjamas och nallen i sin vänstra hand. Dom sade: Du kan inte vara här i pyjamas! Dom fick bara tom blick tillbaka, Underligt tyckte dom. Då fick dom se en vacker kvinna komma gående bland blommorna, pojken lyste upp och kvinnan tog pojken i hand och dom gick runt blommorna innan dom försvann i en dimma. Dom stod med öppna munnar och undrade, vad var det det där?

En tid senare fick dom reda på att den lille pojken hade dött i sömnen och förstod att det hans mamma som hämtade honom, på stället dom båda älskade.