Ela gözlü nazlı yarin sevdası
Mecnun edip saldı çöllere beni
Çoktur o güzelin bize cefası
Mecnun edip saldı çöllere beni

Bülbül oldum dost bağına giderim
Yar halım bilmezse ya ben niderim
Avcı oldum dost izini güderim
Mecnun edip saldı çöllere beni

Benim o güzelim ruhi revanim
Bakmıyor halime artar figanım
Bozuldu dünyada çarhi devranım
Mecnun edip saldı çöllere beni

Gülemedim şu dünyada ağladım
Derdime dert ile merhem bağladım
Hicran ateşiyle yürek dağladım
Mecnun edip saldı çöllere beni

Daimi’yim devranım var demim var
Yardan ayrılmışam bitmez gamım var
Bu çeşmimden akan kanlı nemim var
Mecnun edip saldı çöllere beni