Ey erenler gelin nazar eyleyin
Hakikat bağının gülünden geldim
Açtım metahımı pazar eyledim
Bezmi muhabbetin gölünden geldim

Azmeyleyip nazlı pire dayandım
Himmet etti gafletlerden uyandım
İçtim dolusunu nura boyandım
Firdevsi alanın elinden geldim

Münkürler düşerler gümana pasa
Devranımız vardır düşmeyiz yasa
Göklere çekildi Hazreti İsa
Hazreti Meryem’in telinden geldim

Arif olan kişi irfana gelsin
Men aref sırrını fehmedip bilsin
Aşk ehli olanlar nasihat alsın
Muhammet Ali’nin yolundan geldim

Daimi’yim vardır ülfetim nazım
Erenler bağında kumruyam bazım
Öz be öz dedemdir Musayı Kazım
İmamı Rıza’nın belinden geldim