Gine vahdet açtı gönlümün gülü
Nazlı pirin mesti hayranı oldum
Erenler payından geldi bir dolu
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Turnalarım bölük bölük bölünür
Mümin olan gafletinden ayılır
Muhabbetten kaçan nadan sayılır
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Ruzu şeb dilimde eylerim virdim
Men aref sırrında didara erdim
Ol haki payına yüzümü sürdüm
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Bezmi ezeliden ikrar verenler
Muhabbetin güllerini derenler
Tecelli eyledi pirler erenler
Nazlı pirin mesti hayranı oldum

Daimi’yim yad menzile ermezem
El uzatıp ağyar gülü dermezem
Hercai dilbere meyil vermezem
Nazlı pirin mesti hayranı oldum