Yolu çıkmaz bir menzile kervanın
Yetirmekse yetirmemek pek ala
Muhannet bağında güli reyhanın
Bitirmekse bitirmemek pek ala

Okudum ayeti yarin veçhinde
Gevher vardır aşıkların göçünde
Varıp nadan ile bir cem içinde
Oturmaksa oturmamak pek ala

Nazar eyle Daimi’nin virdine
Merhem olmaz aşıkların derdine
Çekip de ağyarı Hakk’ın yurduna
Getirmekse getirmemek pek ala