Mürşit huzurunda ayini Cem’de
Sakiler badeyi sunar hu deyi
Şakıyan bülbüller bağı gülşende
Gülün çevresine konar hu deyi

Muhabbet ehlidir başların tacı
Gerçeğin özüdür hakkın miracı
İnsanlar kıbledir varanlar hacı
Yüz sürüp secdeye iner hu eyi

Gerçek aşık olan gider yolunca
Damla damla bir kaseye dolunca
Bir Mevlana gibi Şemsi bulunca
Pervaneler gibi döner hu deyi

Arayıp da kendi kendin bulanlar
Marifet suyuyla yunmuş olanlar
Bir Ulu Dergah’ta Yunus olanlar
İçer dolusunu konar hu deyi

Daimi’yim gönüllerin nakkaşı
İnkar ehli ile verdi savaşı
Pirlerin pirini Hacı Bektaş’ı
Uyanır seherde anar hu deyi