Gülmedim dünyaya geldim geleli
Akıttın gözümün yaşını felek
Evvelden onmayan şimdi onar mı
Attın tünden tüne aşımı felek

Yüklettim barhanı göçerim diye
Kol kanat bağladın uçarım diye
Şu yalan dünyadan göçerim diye
Kırdın kanadımı kolumu felek

Gözümden akıttın demü zarımı
Felek yaman aldın kolay yanımı
Vadem yetti ise gel al canımı
Sana minnet etmem bir canı felek

Şu yalan dünyada yolumuz büke
Çevirdim yönümü yalvardım Hak’ka
Giydirdin gömleği istemez yaka
Yolumu yolsuza düşürdün felek

Der Aşık Said’im okuyan yazar
Yazdığım yazıyı yaradan bozar
Ellerin sevdiği salınıp gezer
Hemen bana mıdır bu zulmün felek