Yar suya giderken yoluna durdum
Eydirmiş yüzünü gülmez muhanet
Yandım ateşine haberi yoktur
Neylesin üstüne almaz muhanet

Kolunda helkesi elinde testi
Devşir saçlarını rüzigar esti
Tor şahin bakışlı canadır kastı
Ben kula merhamet etmez muhanet

Yürü be hey yürü haktan üşendim
Türap oldum kız yoluna döşendim
Hırkalar giyindim şallar kuşandım
Neylesin kadrimi bilmez muhanet

Sevip ayrılmamız olur mu şandan
Ölmeyince nasıl ayrılam senden
Akıbet sonunda olurum candan
Çağırırım yanıma gelmez muhanet

Der Said’im ben gönlümü neyleyim
Sadık yarım yok ki meyil bağlayım
Sunam sana niçin minnet eyleyim
Benim ahım sende kalmaz muhanet