Bir gün olur götürürler evinden
Allahın kelamı düşmez dilinden
Kurtuluş yok ezrailin elinden
Şu dünyaya hünkar olsan ne fayda

Niçin terkedersin farzı sünneti
Tanır mısın cehennemi cenneti
Ne umarsın kılmaz isen namazı
Şu dünyaya hünkar olsan ne fayda