Verkligen? SD visar vad dom går för, vad ska dom återvandra till, Ett Afghanistan med tortyr och diktatur, skulle nog vilja se om några av SD vill flytta dit. Många så kallade invandrare gör jobben vi inte vill ha, som vi S.K Svenskar ratar, vem ska göra dom? Inbilla er inte att svenskar börjar städa i tunnelbanan! För en skit peng i lön! Var ska vi få all vår pizza ifrån, för vem bakar dom? Inte är det bekväma svenskar.

Vad är svenska? Vi har fortfarande ett språk, men vi är mer och mer Amerikanska i vårt språk, vi är inte som Islänningarna som vägrar utländska ord, om vi nu ska “Svenskhet” vad är svenskt egentligen? Inte ens midsommarstången väl?

Traditionen med majstång förekommer främst i germanska Europa och närliggande områden där det germanska inflytandet under perioder varit starkt men dess ursprung är okänt. I Sverige och exempelvis på Åland och i de svenskspråkiga områdena i den finländska skärgården, är midsommarstången midsommarens viktigaste attribut. Traditionen med majstång i Sverige härstammar förmodligen från Tyskland och kom till Sverige under medeltiden. Idag har den vanligaste midsommarstången i Sverige en horisontell bom, så majstången får formen av ett kors, och på bommen fästs en krans längst ut på varje arm. Utseendet varierar både lokalt och regionalt. // Från Wikipedia!

Så var det med det!

Så det blir nog rätt tomt i Storstäderna! För motorn i Sverige är våra invandrare som tar jobben vi ratar, bor där vi Svenskar inte i vår vildaste fantasi skulle bo frivilligt.

En femtedel av svenskarna är av utländsk bakgrund, jag tror vi alla har utländsk bakgrund, dom vi kan kalla svenskar är Samer, men dom skulle nog inte klaga, dom skulle få gott om utrymme……….