Att bli sjuk i Ottsjö, innebär att när du ligger på Östersunds sjukhus så får besök av Ottsjö bor, både morgon och kväll.
Alla bryr sig om dig! Och nog blir man bättre fortare när man får stöd och vänskap?

Att bli sjuk i Ottsjö
Vill man ofta…
För i byn bryr man sig
om varandra.
Även på långt håll.
Snälla, Gud, bara lite mer sjuk!