Att ha tro! Att känna glädjen inom mig, var jag än är så har jag en vän att lita på,
som alltid har tid att lyssna på mig.
Att känna hans kärlek varje dag i hjärtat gör att jag leva ett tryggt liv.
Att sen mina vänner och kära har det bra också är stor glädje för mig.

Jag lyckligt lottat som har Gud vid min sida,
hans kärlek och tålamod. Hans ord värmer
i höstmörkret, varje dag innan jag kliver upp ur
bädden läser jag några ord ur bibeln,
det ger styrka för en ny dag.
En dag jag ängnar åt hans ära.
Att ha tro! Det är styrka i livet.