Alla som idag lever har ett konto på en bank, där man får in lön, tar ut och sparar.
Ett bankkonto är nödvändigt för att kunna leva! Och inte  ha kronofogden i hälarna, en man  inte
vill ha nära sig.
Många har ständigt minus på kontot.

Livet är som ett bankkonto, man sätter in ett kapital, ens liv. Man drar från 1 år då och då.
Man sätter in kunskap på kontot, man sätter in livserfarenhet på sitt konto.
En del känner massor av pengar så dom inte vet vad dom ska göra av med! Så dom tar ut ett förskott från
kontot till farliga äventyr. En del går sakta fram utan nån märker dom.

En del tar ut ett stort förskott från kontot i form av droger och sprit. En del lider brist av sömn och
får en skuld att betala senare från kontot. I slutändan måste man ändå få noll resultat på kontot.

Somliga lägger sitt konto hos Gud och får tröst i svåra stunder. En del lägger sitt konto på helt fel ställe
och hamnar i fängelse. En del räknar pengarna i madrassen, men när vi nollställer kontot så får vi
inga saker med oss, bara det vi samlat på vårt livs bankkonto.

Mitt konto är för närvarande i harmoni, jag har god balans på mitt konto, gör inte för många uttag som
äventyrar kontobalansen. Att ha kontot i balans ger välmående, dock har jag tagit ut 57 år från mitt konto
som jag använt till att leva, både lagt till motgångar och tagit ut livskapital.

Har du ditt konto i balans?