Bara änglarna vet,
Bara änglarna kan flyga.
Endast änglarna vet
mina innersta tankar.
Bara änglarna gråter,
över människans dumhet,
Krig och lidande.
Bara änglarna vet
vad kärlek innebär
för mig.
En ängel är alltid
vid min sida.