Bara den som egna tårar fällt
kan andras tårar torka
Bara den som själv sin börda bär
Kan även bära andras.
Bara den som själv haft det svårt
Förstår andras problem
Bara den som själv kan ge kärlek
får kärlek tillbaka
Bara den som förstår order “Varför?”
förstår när andra frågar
Bara den med egna tårar
Kan lägga allt i Guds trygga hand