Bara gud vill! Så känns det ibland. Så brukar även
Muslimer utrycka sig. Ett bra utryck som kanske vi andra
kunde dra lärdom av använda. För synes om sist så är det många gånger så….Bara Gud vill!

Bara Gud vill
Så vill jag att Gud styr.
Bara Gud är ledordet,
Bara Gud vill,
Så styr han vårt liv
till det bästa.
Bara Gud vill,
Och vem vet,
Kanske han idag,
Bara om han vill,
Så blir att bra
.