Det var bättre förr!
Var det verkligen så?
Inte på alla områden och alltid.
Idag är mycket bättre än förr,
men även sämre.
Jag tänker på alla maskiner som
vi har och som gjort många tunga
arbeten lättare i dagens samhälle.
Men förr tog nog många familjer
bättre hand om sina barn.
Mamma var hemma, nu kommer
barnen hem till ett tomt hem,
det är inte alltid så bra.
Även om det också är viktigt
för kvinnan att få arbeta.
Vad som ändå också är bättre,
det är ju att kvinnan har fått
det mycket bättre på många håll
i samhället, dock inte ännu i alla länder!
Tyvärr, kvinnor blir fortfarande förtryckta
i många länder.
Det finns egentligen hur mycket som
helst som man skulle kunna ta upp i den
här frågan.
Men det är inte alltid att det var
Bättre Förr!
Man säger ju också många gånger:
På den gamla goda tiden.
En sanning med modifikation och inte helt sann!