*Vad/hur var/tycker du om dina betyg?

När jag gick i skolan struntade jag i betygen, dom ämnen som jag gillade, dom gjorde jag bra ifrån mig i, men övriga noll intresse, har nog med min Autism att göra skulle jag tro. Jag gillade Historia, Gymnastid, som det hette på den tiden och Svenska och Engelska.

Jag tror för övrigt att betyg får mig eller någon att att studera bättre! Mer stress, jag tror på en timme motion varje dag i skolan gör elever motiverade och orkar mer. Mer frilufts dagar gör att många kommer ut i naturen,många vet inte vad enskog är idag = Skrämmande!