Så ofta i mörkret vi famlar
och ser ingen strimma av ljus
och ingen utgång ur tunneln.
Det ser ut som Gud glömt oss
och det är tomt i våra hjärtan och våra hem.

Ingen förstår mig,
så övergivet är mitt hjärta.
Himmlelske fader kom nära mig
och ge min innersta längtan ett mål,
att sträva efter i min strävan för kärlek.

Jag vet att Bön förvandlar.
Jag kommer nära min Fader och vän.
Av tacksamhet jag ber om kärlek,
jag ler igen genom mina tårar,
och mitt hjärtas längtan fylls av kärlek.