Så ofta vi mörker famla
och ser ingen strimma
av hopp
Det ser ut som gud har glömt
oss det är så tomt uti hjärta och hus
Ingen finns som förstår mig
Så övergivet mitt hjärta ber
O, himmelske fader kom nära mig
som min innersta längtan blott ses
Jag känner att bönen förvandlar
Han kommer nära min fader
och vän av tacksamhet hjärtat
hörs tona jag kan le genom tårar igen