Jag gläds åt dina brev
och längtar så efter dig
men trög är livets vev
i en rösad stig

Du invid skogen bor
som gränsar till havet
och prakten är mäktig
att jag vill ha det som lön

Jag önskar att jag hos dig fick vara
och skåda himlen tillsammans
Och huldrors skrik vi hör
och vi aldrig från varandra vara

Du boning du har i mitt hjärta
och vår vänskap är evig
Ingen smärta kan skilja oss åt
på vår stig i livets snårskog går