Satt och tänkte på oss igår, vi är väldans bara utbildade i vår släkt!

Patrik Ponting    Läkare Kalmar

Jag: Kristina Ponting   Meteorolog, naturvetare, bussförare, taxiförare, ridinstruktör och hovslagare.

Bror: Jan-Erik Gullberg    Sjökapten

Catarina Gullberg   Motorman

Bea Gullberg ,Elektriker

Brors Hustru, Chef inom läkarområdet

Jag känner mig stolt över det, vi är verkligen duktiga!