Man kallar det fred
när vapnen lags ned
När var kpist
är tyst
och visst är det fred

Men jag tvivlar ändå
det får vi förstå
När vapnen finns kvar
är det inte fred

Det måste få bli en
ny melodi
Då vart vapen
smides om,
då först är det fred

När kärlek och frid
har tystnat varje strid
Och liljor och rosor
slår ut
då först är det fred