Förbruka ej ditt kapital och förtroende på en kvart!