Matt 22:34 Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. 35 En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36 “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37 Han svarade: Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.* 38 Detta är det största och främsta budet. 39 Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.* 40 På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”*

Frälsningen kommer inte av att hålla buden utan av Jesu nåd! När du däremot blivit frälst ger Gud nåd till att hålla buden! I dessa två bud sammanfattas HELA lagen och profeterna (och, tillägger jag, alla uppmaningar i Nya testamentet)! Det som finns nerskrivet i ordet finns där för att hjälpa oss att 1. Älska Gud och 2. Älska vår nästa. Att handla i motsats till ordet leder därför till kärlekslöshet, antingen mot Gud eller vår nästa, eller båda. Det är därför Jesus profeterar om den yttersta tiden och säger:
Matt 24:12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.

Laglöshet betyder att inte vilja rätta sig efter Guds ord, vilket innebär kärlekslöshet.
Att leva i kärlek till Gud och till vår nästa innebär alltså att följa ordet! Det är precis som med tron:
Rom 10:17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.

Det är först genom tron som vi kan bli fullkomnade i kärlek, vi kan inte det i oss själva, vi måste bli fyllda av Den Helige Ande! Och tron kommer av predikan i kraft av Kristi ord!

Det är därför Gud lovar framgång när vi följer Hans ord:
Jos 1:7 Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång vart du än går. 8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång.
För när vi i allt handlar enligt ordet, vandrar vi i kärlek gentemot Gud och gentemot vår nästa, och det vill Gud ge framgång!

Upp 2:1 Skriv till församlingens ängel i Efesus:
Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: 2 Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. 3 Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. 4 Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. 5 Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. 6 Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. 7 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.

Tyvärr har vi risken att (precis som efesierna) förlora den första kärleken. Detta blev synligt genom deras handlingar. Tron föder nämligen vissa handlingar, Kärlek föder vissa handlingar och förlorad (eller förminskad) kärlek föder andra handlingar.

På frukten känner man trädet.
Därför behöver vi hela tiden vända tillbaka till den första kärleken! Men hur?
Ed Cole har i sin bok ”Att vara man” beskrivit ett förlopp som ofta uppstår i församlingar, äktenskap, företag, individer m.m. Detta förlopp står vi alla någonstans i (troligtvis på flera ställen beroende på område). Detta förlopp lyder:
Uppenbarelse:
Gud uppenbarar sig själv i och genom sitt ord. Genom Den Helige Ande uppenbarar Gud sitt ord för oss och vi förstår ordet, det blir levande i våra hjärtan. Ett nytt friskt flöde av andliga intryck, vilket ger liv!
Inspiration:
Uppenbarelsen resulterar i inspiration som ger upphov till nya vanor, större förväntningar m.m. På samma sätt som trädet får nya löv på våren genom ny sav, kommer ny inspiration, nytt liv genom uppenbarelsen.
Formalisering:
Här börjar man utveckla olika former för att sluta samman dem som fått uppenbarelse över samma sak. Det är i denna fas som olika samfund har uppstått, med olika lärosatser och olika tillämpningar osv.
Institutionalisering:
Formerna utvecklas med tiden till en institution där människor passerar utan att bli berörda utav den ursprungliga uppenbarelsen. Här börjar man att vilja bevara den ursprungliga uppenbarelsen. Det profetiska byts ut mot politik.

Kristallisering:
Man har här stelnat i den formaliserade strukturen, tar inte emot ny uppenbarelse. Strukturen har blivit det viktiga…
Sekularisering:
Efter kristallisering följer ett förvärldsligande där slutresultatet blir en återgång till det som var innan den ursprungliga uppenbarelsen (och ibland värre..).
Detta förlopp finns på livets alla områden, i Gudsrelationen, i äktenskapet, i affärsvärlden, m.m. Och på alla plan, både individuellt, grupp, nation m.m.

Det vi hela tiden behöver är att på nytt söka UPPENBARELSEN!!!
I vårt liv med Gud behöver vi hela tiden söka Guds uppenbarelse så att vi aldrig stelnar! Vi behöver givetvis kanalisera den uppenbarelse vi har fått så att vi inte bara blir ordets åhörare utan även dess gottgörare. Men när vi är i formaliseringsprocessen måste vi söka ny uppenbarelse.

Vi behöver söka ny uppenbarelse om Gud (Älska Gud av hela ditt hjärta) och vi behöver söka uppenbarelse angående vår nästa och för vårt uppdrag… (älska din nästa som dig själv).

I våra äktenskap behöver vi på nytt SE det vackra och underbara i vår hustru/man!
Genom att hela tiden vända tillbaka till uppenbarelsen kan vi hålla den första kärleken levande och handla på det sätt som visar att vi är fyllda med Kristi kärlek!

Min svägerska sa ett citat när hon besökte oss:
”Läs Ordet tills Gud talar!” Oerhört bra råd! Läs på olika sätt. Mycket och snabbt, eller lite och eftertänksamt. Men läs tills Gud talar!’