Jag kom till en värld
som omilt behandlat mig
Och skolan blev en plåga
Och ingen kunde klaga trots det på mitt betyg
Men ingen såg att jag var sjuk
Och hårt arbete härdades jag
och ont jag fick av all stryk
Och blev mer hatisk på dom
Jag hånad och bespottad blev
och inget skratt fyllde mina lungor
Mot mörkrets ocean jag drev
Men hjärtats sträng du rörde
Mörkret for genom mina ådror
Och du stod vid min sida
Och återtog lyckan i mitt hjärtat
Och fyllde med kärlek, min fader