Det fanns inte rum på hotellet
allt hopp var förbi
Jag sökte en gränd eller trappa istället
Att lägga ner mitt trötta huvud mot.
Jag hade turen att hitta ett stall
Där var det varmt bland djuren
För natten var kall och blåsig.
Någon mer fick samma boning
och en bädd av halm
Det gav stilla försoning att tänka på
När blåsten blåser kall.