Att folk är sjuka det är inget nytt, men psykisk ohälsa har bubblat upp och folk pratar om det, det är bra. Men det viktigaste är nog att vi bryr oss om varandra och våra medmänniskor, våra kära och nära. När frågade du någon? Hur mår du idag? Så enkelt kan det vara och när hen svarar då vänder du dig mot denna och lyssnar noga. Låt oss bry oss mer om varandra! Vår vänskapskrets kan utökas om vi bryr oss om varandra mer!

Det hon inte sade! Det ska du lyssna efter! Mellan orden, vad sade hon egentligen? Där är svaret på psykisk ohälsa! Att må bra är inte en självklarhet för någon av oss, alla har vi stunder av nedstämdhet i våra liv. Låt oss gemensamt kurera ohälsa med att bry sig mer om våra medmänniskor!