Yukarıdaki şiirin ölçüsü nedir?

Cevap: Yaklaşık dokuz santimetredir.(lise 1)
Kimlere zekat verilmez?
Cevap: Şeytana.(ilkokul 5)
Demokrasilerde kuvvetler ayrılığı kaça ayrılır?
Cevap : Üçe; kara, deniz, hava kuvvetleri.(orta 3)
Mondros’u açıklayınız?
Cevap: Mondros kimdir bilmiyom (Orhan/8)
İneğin midesi kaç bölümdür?
Cevap: İki oda bir salon bir mutfak (ortaokul 1)
Servet-i Fünun edebiyatı hangi edebi akımlardan etkilenmiştir?
Cevap: Elektrik akimindan (Yasar/lise 3)
Üremeyi açıklayınız?
Cevap: Anne ve babanın gece yaptığı işe üreme denir (Gülsah/lise 1)
Canlıların ortak özellikleri nelerdir?
Cevap: Yol, su, camii, mezarlık
Orta Asya’dan göçün sebepleri nelerdir?
Cevap: Ellektirik kesintisi (Gülümser/6)
Türkiye’nin geçitlerini yazınız?
Cevap: Alt geçit, Üst geçit, Yaya geçidi (Serkan/7)
Kanuni Fransa’ya neden kapütilasyon tanımıştır?
Cevap: Bir kadına yardım etmek için (Berat/ilkokul)
Güney Doğu Anadolu bölgesinde petrol nerelerden çikartılır?
Cevap: Petrol Raman ve Gazmandan çikartılır (filiz/ortaokul 2)
İzmir’i kim işgal etti?
Cevap: Gazeteci Hasan Tahsin (Baris/orta3)
Ailenin reisi kimdir?
Cevap: Anam (Sabri/ilkokul3)
Koşma nedir?
Cevap: Yürümenin hızlı şekline koşma denir (samet/lise1)
Canlıların en küçügüne ne ad verilir?
Cevap: Bebek (odbs)
Kasabayı kim yönetir?
Cevap: Şerif ve adamları (Kamil/ilkokul5)
Mübarek geceler hangileridir yazınız?
Cevap: Kına, gerdek ve dolunay gecesi (Hatice/ilkokul5)
Fabl nedir?
Cevap: Bilinmiyor