Jag söker dig överallt, min älskade
jag alltid vill vara din älskade.

Jag alltid i spåren skall trava,
du skickligt dig värjer bland männen.
Jag skall åt dig sorgen bära,
du är min käraste min livskälla.

Och kurvor må så vara tvära
min vän, du är mig så kär.
Jag aldrig kan finna en annan
du mer värd än någonsin är.

Jag ofta tagit mig för pannan,
det av mig det onda begär,
Du är den ende som ger mig kraft.

Du är den ende som uppbär kraft,
Du ger mig kraft att uthärda,
du är den ende som ger mig livselixir.