Varför kommer du så sakta
så trevande och frågande?
En blomknopp är du lik,
dom dröjer innan dom slår ut.

Du vet, att du är väntad och efterlängtad,
så vi drömmer i kylan efter dig.
Varför dröjer du så länge?
varför kommer du inte nu?