Efter döden kommer ingenting,
inget att eftersträva säger dom,
men om det är enda vägen ut?
ut ur det man inte vill vara med om.

kanske botar det inte ens krämpor,
inte hjälper ens dystra tankar,
men efter döden,
är man hel igen!