En Annan tid
Då tiden inte fanns,
Då kärlek fanns till var och en
som ville ha.
En annan tid
Då ingen visste vad ordet krig
betydde!
Dit vill jag! Du då?