En man i byn
vars unga flickors hjärtan sätts i brand
Så många och så fagra

En man i sina bästa år
nu gammal och trött är

En man i byn
när ingen längre vill honom ha
tas ett ungt hjärta
han frågade ej om lov

Nu är han grå och sliten
ingen vill ha honom
längtan tär honom
efter flydda tider då han var någon
en man på sin höjd av glamour

En man i byn
bars bort på bår
ingen minns honom längre