En stjärna föll från himlen

Ett ljus på mörkblå bakgrund
Nu ska den aldrig blinka mer
Och dess morgon aldrig gryr igen

En stjärna föll från himlen
Och en önskan jag då gav till Gud
Allt var stilla runtomkring mig
Utom vindens andetag som slöts runt mig

Jag vill ej ha himlen
Ej rikedom och makt
Eller sol eller vind eller frihet
Bara en önskan
Att du gav din kärlek till mig

Jag önskade så innerligt i bön
Jag knäppte mina händer
Och mitt hopp att en dag du hör
Och min stjärna lyckan ger

En stjärna föll från himlen
Nu finns den inte mer
Men samma önskan skall åter ges
när nästa stjärna faller från himlen