I en enslig ale´ sitter en tyst man
Endast de förtappade säger: God morgon!
En tyst man i livets skugga
En man som ingen märker när dom går förbi
Snart kommer döden som en befrielse
för smärtan och drogerna som plågar,
vem kommer att sakna dig?
Vem kommer att gråta vid din fattigmansgrav?
När skriket fastnat i strupen
Har du din sista sil tagit
Din steg här i staden var smärtsamma
När du såg stjärnan falla från himmelen
Ur dimman lyfter en förtappad själ
flyg till Gud, där smärtan ej finns,
Där drömmar blir till verklighet,
där ditt hjärta får lugn och ro
En tyst man sitter ej längre på parkbänken