Det är rogivande att gå i skogen
En barr stig i skogarnas loft
En vårdag när marker tinar och
fullt av vårens alla dofter i kör.

Vrida en pipa ur rönnens bark
till koltrastens vackra sång
Bläddra i barndoms minnen
vid mosslupen kavelbro över ån.

Följa en fågelvinges spår
över skogens taggiga kam
Stigens vindlar och går
fjärran från vägars larm och dån.

Att bara gå här och glömma
vintrars snö, kyla och is
För en dunmjuk blåsippa gömma
under fjolårs löv och ris

Det är rogivande i skogen
och solljuset sillar bland träden
Går på barrstigens lugna grå stenar
fjärran från stadens brus