Ensam i livet
Ensam livets slut
Vara stark
Vara tuff
Ensam är stark
Nej! Ensam
Är livets ytterkant.
Ensam utan förankring
genom eld och lågor
Man är aldrig ensam
Ensam men inte
Någon finns därute
för alla ensamma hjärtan
En tro på något
gör ensam inte ensam