Ett kärleksblomster skall jag fästa i din gyllne skrift.
För ditt hjärta trollbinder mig

Din vänskap jag dyrkar,
ty utan dig skulle min själ lida olyckliga kval!

Din gloria jag förvaltar,
din gunst jag ej vill mista,
med dig blir mina tankar ord.