Raamatussa ei kerrota, kuka evankeliumin on kirjoittanut, mutta vanhan perimätiedon mukaan kirjoittaja on Jeesuksen opetuslapsi, tullimies Matteus, joka mainitaan evankeliumissa vain kaksi kertaa (9:9–10, 10:3). Markuksen ja Luukkaan evankeliumeissa samasta opetuslapsesta käytetään nimeä Leevi. On mahdollista, että Leevi oli hänen alkuperäinen nimensä ja Matteus (suomeksi Jumalan lahja) Jeesuksen hänelle antama nimi. Tullimiehelle luonteenomaisesti vero- ja raha-asiat ovat Matteuksen evankeliumissa esillä enemmän kuin muissa evankeliumeissa.

Alkukirkossa Matteuksen evankeliumia pidettiin vanhimpana evankeliumina. Kirkkoisä Irenaeuksen mukaan Matteus kirjoitti evankeliuminsa samaan aikaan, kuin Pietari ja Paavali olivat Roomassa vuonna 63 julistamassa evankeliumia. Useimmat tutkijat nykyään ovat kuitenkin sitä mieltä, että Markuksen evankeliumi on vanhin, ja Matteus otti sen oman evankeliuminsa rungoksi, johon hän liitti omaa aineistoaan. Matteuksen evankeliumiin on koottu erityisen paljon Jeesuksen puheita. Jeesuksen sanojen osuus kirjan jakeiden määrästä on peräti n. 60 %. Matteuksen evankeliumin tunnusmaisimpia piirteitä on puhe taivasten valtakunnasta.

Matteuksen evankeliumi on selvästi kirjoitettu alun perin juutalaiskristityille, joille Vanha testamentti ja sen ennustukset sekä juutalaiset tavat olivat tuttuja. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan paljon Vanhan testamentin ennustuksista ja niiden täyttymisestä Jeesuksessa. Matteus halusi osoittaa, että Jeesus on Vanhan testamentin lupaama Messias. Vanhan testamentin ja Uuden testamentin välinen yhteys ei käykään yhtä selvästi ilmi mistään muusta evankeliumista. Matteuksen sukuluettelokin alkaa Abrahamista eli juutalaisen kansan kantaisästä.

Yksi Matteuksen evankeliumin punainen lanka on myös siinä, että Israel hylkää Messiaansa ja evankeliumin sanoma viedään kaikille kansoille. Evankeliumi päättyykin Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn.

Avainjae

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.
– Matt. 28:19

STOLE THIS, frpm somewhere!