Jag var fången i en kropp
jag inte ville vara
Som en burfågel utan luft

Jag var en fånge i mina kval
Som inte ville ge frid
En fånge utan mål och framtid

Jag var gisslan av mina onda tankar
som var en terrorist i
mitt inre utan skuld

En fånge i livets mitt
Nyss släppt fri med mål i livet
Med frihet runt hörnet

En fånge av mitt inre
en fånge i gyllene bur
Med mörker i vart hörn
Nu är fri och går en rakt fram
med huvudet högt av längtan
ingen illusion längre

Ingen fånge längre!
Fri i min kropp
frihet i kärlek
Jag var fånge för länge
Friheten är god och kärleksfull

Dyrbar är friheten
Jag förvaltar den med kärlek
Och nytt hopp om livets källa
är här för att stanna