Undran föder inget liv,
ett barn undrar,
mamma, hur kom jag till?

Genom kärlek föddes du,
för genom ondska
sätts ej ett nytt barn att gro.

Ingen kan ge dig svar
för endast gud vet,
vad meningen är att leva och dö.