Jag seglar nerför floden
Och min båt är gjord av luft.
Jag fyller då och då mina segel av vind.
Segla, Segla ut över havet.
Segla min båt,
Segla över haven och låt min färd bli fri från ondska.
Bara kärleken har plats på min båt.
Låt min båt ej läcka, Låt min båt segla för fulla segel.
Låt min båt segla tryggt på havet.
Vi är på seglats,
Så segla för fulla segel,
Till landet där friheten är.
Segla min båt segla.
Segla min båt till land nalkas
Fyll oss med tillit.
Att Gud vakar över oss,
Segla, segla min båt, Österut, Västerut på de sju haven.