Sommaren är för kort att fundera om hur och när, jag känner för att vara närvarande i tiden och njuta av nuet! Livet är för kort att vara missunnsam! Livet börjar vid 60 år……..