Härmed är föreningen för internets bevarande bildat!

Motion till regeringen är på G, 1. Internets utveckling går för fort!

Man hinner ju inte sticka nån tröja nu för tiden när man väntar på internet ska starta!! Där för vill vi Att alla datorer i sverige ska bytas ut mot Abc80.

Och alla moderna bredband ska bytas ut moden 34 kilobyte!

Vill du bli medlem? Adressen är: Föreningen intnetnetsbevarande@stickantröja.34kilbytemoden.

Välkomna som medlem! Vi förväntar oss stor tillströmning av medlemmar.