Först när livet är över,
Förstår man livets mening.
Först när man är
en man.
Först när man är
en kvinna.
Vet man vad livet är.
Först när givaren lever,
vet man vad
blodsband är.
Först när livet börjar,
Först när livet är slut,
Undrar man
Vad hann man med att göra?